İstehsalat prosesi

SJ
səh (1)
səh (2)

Məhsul dizaynı rəsm

hissənin işlənməsi

hazır məhsulun bir hissəsinin sınaqdan keçirilməsi

səh (5)
səh (4)
səh (3)

yoxlama və təmizləmə

məhsulun sazlanması

istehsal montajı

səh (6)
səh (7)

hazır məhsulun anbarı

qablaşdırma və göndərmə